Skip to main content

Υποβολή Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί όσες/όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο με Επιστημονική Εργασία, να υποβάλουν την Περίληψή της (abstract), στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν Επιστημονικές Εργασίες (Ανακοινώσεις), ΜΟΝΟ με την μορφή ePoster ή Video. Όλες οι Περιλήψεις θα συμπεριληφθούν και θα δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου (abstract book).

Η υποβολή εργασιών στο Συνέδριο προϋποθέτει την αποδοχή του/των συγγραφέα(ων) δημοσίευσής της στο επίσημο περιοδικό της ΕΟΕ “Hellenic Urology”. Αν μια εργασία, αφού αξιολογηθεί, επιλεγεί από την Συντακτική Επιτροπή του να δημοσιευτεί στο Hellenic Urology, θα ζητηθεί από τον συγγραφέα να αποστείλει στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το πλήρες κείμενο σε αρχείο PDF.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)
Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με την μορφή e-Posters. Η Οργανωτική Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ορισμένες Αναρτημένες Ανακοινώσεις να συνοδευτούν από σύντομη παρουσίαση τριών (3) λεπτών, σε ειδικές συνεδρίες του προγράμματος (e-Posters με παρουσίαση).

Video Ανακοινώσεις
Η διάρκεια των Videos δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά! Η παρουσίαση τους θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά. Η Οργανωτική Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ορισμένες Video Ανακοινώσεις να συνοδευτούν από σύντομη παρουσίαση σε ειδικές συνεδρίες του προγράμματος.


Βράβευση Εργασιών
Η Οργανωτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση των Επιτροπών Βράβευσης, θα βραβεύσει τις 3 καλύτερες Ανακοινώσεις κάθε κατηγορίας (e-Posters / Videos). Η βράβευση θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024, σε ειδική συνεδρία όπου θα παρουσιαστούν και προφορικά οι βραβευμένες εργασίες.

Θεματικές Ενότητες

 • Ανδρολογία (Υπογονιμότητα και Αναπαραγωγή – Στυτική Δυσλειτουργία)
 • Ακράτεια
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Ουρολογία
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική – Λειτουργική Ουρολογία
 • Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία
 • Επανορθωτική Χειρουργική
 • Επιπλοκές Ουρολογικών Επεμβάσεων
 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
 • Κακώσεις Ουροποιητικού
 • Λιθίαση Ουροποιητικού
 • Λοιμώξεις
 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ουρογυναικολογία
 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Εκπαίδευση
 • Διάφορα

Οδηγίες Υποβολής

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν) αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη όπως παρακάτω:
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
  • ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
 • Ο μέγιστος αριθμός επισυναπτόμενων αρχείων (φωτογραφίες, διαγράμματα, κλπ) είναι μέχρι τρία (3).
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το σύστημα θα “κλειδώσει” οπότε η υποβολή της περίληψης θεωρείται οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ή διορθώσεων στο κείμενο που έχει υποβληθεί.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν προς αξιολόγηση στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (e-Poster, video) είναι απαραίτητη κατά την υποβολή εργασίας για την σωστή κατάταξη των εργασιών. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει, κατά την αξιολόγηση, διαφορετική θεματική ενότητα και τρόπο παρουσίασης της περίληψης. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περίληψης προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Ο κάθε σύνεδρος δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Η αποδοχή ή μη εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που υπέβαλε την εργασία μέχρι τις 31/08/2024. Οι συγγραφείς, των οποίων η εργασία έγινε δεκτή για παρουσίαση, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της.
 • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 26ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., Τηλέφωνο: 2107223126, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.