Η ιστοσελίδα μας ετοιμάζεται

Σύντομα θα είμαστε online με πληροφορίες για το 25ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο!